در مورد دوستانی که دوتا شدن به نظرتون آیا نفر دوم رو عضو افتخاری وبلاگ کنیم؟