سلااااااااااااام

چه وبلاگه سوت و کوری

منو که یادتون هست، قبلنا اینجا میومدم

دیگه اوضاعم عوض شده

الان دیگه تنها نمیاااااااام

این اولین پست مشترک ماست

آقا و خانم نعمتی

اااااااااااااااااااااااااااااااا

چقد عذب اینجاست

امروز ماهگرد عقد ماست(لطفا این پست را 3 دقیقه قبل از گذاشته شدن در نظر بگیرید.)

ببخشین که دعوت نشدین چون خصوصی بود

اینشالا برای عروسی


ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که جهان شد به کام ما