ببخشید انقد دیر اومدم به این وبلاگ....................امیدوارم بتونم جبران کنم

داش مهدی خیلی دوست داریم..........یادش بخیر شب امتحان گواهی نامه رانندگیم امپی تیری پلیرت تا صبح روشن بود..............